Může způsobit požár (nebo jej zesílit) nebo výbuch.

Nezahřívejte. Používejte ochranný oděv. V případě styku s oděvem a kůží opláchněte vodou.

Bělidlo, kyslík.