Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry.

Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu, uchovávejte obal těsně uzavřený.

Lampový olej, benzin, odlakovač na nehty, dezinfekční prostředek na mytí rukou, lepidlo.