SUMA Tab D4

1 980 Kč bez DPH
2 396 Kč s DPH

KS
Kategie:
Značka: Diversey
Nebezpečný pro životní prostředí

Toxický pro vodní organismy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

Herbicidy, terpentýn, benzin, fermež.

Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí.

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Prací prostředky, čistič toalet, nemrznoucí kapalina, čisticí prostředek na okna, silikon, vteřinové lepidlo, fermež.

SUMA Tab D4

Dezinfekční tablety na bázi chlóru
1 200 ks tablet (4 x 300 ks tablet)

Popis

Tablety určené pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a zařízení, které přicházejí do styku s potravinami. Lze použít i k dezinfekci povrchů ve zdravotnických zařízeních, na úklid toalet, v potravinářských výrobnách a veterinární praxi. Snadno rozpustné ve vodě. Účinné vůči širokému spektru mikroorganizmů, nezávisle na tvrdosti vody.

Skladem u dodavatele – dodací doba do 21 dnů od potvrzení objednávky.

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

kod-produktu

druh

mnozstvi

zeme-puvodu

znacka

Bezpečnostní list

Stáhnout

Bezpečnostní shrnutí

Stáhnout