Intelligence Diagnostics 4 Bulk Tank Test

5 000 Kč bez DPH
6 050 Kč s DPH

KS

Intelligence Diagnostics 4 Bulk Tank Test (ID 4 BTT)

Médium pro kultivaci vzorku mléka z tanku

 

 

  • krevní agary pro křížovou kontrolou, zjišťování, hemolýzy, „halo“ efektu streptokoků a nepatogenní mikroflóry
  • sekce kde rostou G+ patogeny
  • sekce kde rostou G- patogeny
  • sekce pro specifické patogeny
  • sekce pro stafylokoky

 

 

Popis

Jedná se o vysoce specifické selektivní, chromogenní médium které poskytne při jediném odběru mnoho informací o mikrobiologickém pozadí na dané farmě a s tím spojenými riziky. Nárůst patogenů je pak vyhodnocen tradičně a evaluován pomocí metody MALDI-TOF, dále je vyhodnocen pomocí umělé inteligence (specifického software) a dle potřeby a výsledků je doplněn citlivostí patogenů na antibiotika, která jsou opět volena dle toho co se na farmě aktuálně používá a co je vhodné vědět z hlediska budoucího použití.

 

 

Možnosti

Jediný odběr poskytne informaci o téměř všech patogenech, které se vyskytují v daném chovu, ale také o významných nepatogenních, nebo jen málo patogenních bakteriích, které však mohou být ukazatelem hygienických nedostatků, nevhodné pre nebo post dipy a pod.

Dále je možné dle denzity nárůstu jednotlivých bakterií odhadnou vážnost problému, tedy jak velká část stáda je daným patogenem postižena.

Pokud se odběry provádí pravidelně lze podle zmíněné denzity nárůstu daného patogenu ověřovat zavedená opatření, kdy by se denzita měla snižovat. Pokud se nesnižuje byla opatření zavedena chybně.

 

 

Další možnosti

BTT je součástí celého systému protimastitidních opatření na farmě, které se skládají z kontinuálního sledování zdraví mléčné žlázy, cíleného vyhledávání možných zdrojů patogenů, léčebných protokolů podle stanovených citlivostí „na míru“ každé farmě a dále pak programu dezinfekce a organizačních opatření.

Cílem systému, je minimalizovat spotřebu antibiotik, stabilizovat existující bakteriální rezistence a postupně zahájit selektivní zaprahování krav na konci laktace.

 

 

Poznámka

Vzhledem k vysoké citlivosti a dalším specifikům je nutné, aby ID 4 BTT byl odebrán pracovníky firmy FARMSYSTEM.

 

 

 

 

mnozstvi

druh

,

Bezpečnost