FaSy Hoofgel

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategie:
Značka: FaSy
Určení:
Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí.

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Prací prostředky, čistič toalet, nemrznoucí kapalina, čisticí prostředek na okna, silikon, vteřinové lepidlo, fermež.

FaSy Hoofgel

– 500 ml/6 000 ml (12 x 500 ml)

Popis

Mast na ošetření akutních lézí DD a tylomů paznehtů. Vysušuje mokvající místa na pokožce. Vysoce adhezivní, lze aplikovat i bez obvazu.
V případě výskytu velkých lézích DD, které se dříve, a někde i nyní vyřezávají, lze použít FaSy Hoofgel. Jedná se o mast, která díky svému složení vysušuje mokvající místo na pokožce a zároveň podporuje její regeneraci.

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

druh

urceni

, , ,

objem

,

zeme-puvodu

znacka