FaSy DD Stop Gel

1 561 15 609  vč. DPH

Vyčistit
Katalogové číslo: - Kategie:
Značka: FaSy
Určení:
Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí.

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Prací prostředky, čistič toalet, nemrznoucí kapalina, čisticí prostředek na okna, silikon, vteřinové lepidlo, fermež.

FaSy DD Stop Gel

NEANTIBIOTICKÝ PŘIPRAVEK NA TLUMENÍ DIGITÁLNÍCH DERMATID
APLIKUJTE SPOLEČNĚ S FaSy PADS vložkou a FaSy Bandage

– 500 ml/6 000 ml (12 x 500 ml)
– neantibiotický gel pro ošetřování lézí M2 až M4
– podporuje regeneraci tkáně a odloučení nekrotického ložiska léze
– vysušuje mokvající rány v meziprstí a přináší rychlý efekt
– v systému s FaSy Pads (nesterilní hydrofobní vložka) a FaSy Bandage účinně řeší i chronické fáze DD
– lze aplikovat i na tylomy

Popis:
Mast na ošetření akutních lézí DD a tylomů paznehtů. Vysušuje mokvající místa na pokožce. Vysoce adhezivní, lze aplikovat i bez obvazu, ale účinnost je snížena. Nejlepších výsledků je dosaženo v kombinaci s FaSy Pads (nesterilní hydrofobní vložka) a FaSy Bandage.
V případě výskytu velkých lézích DD, které se dříve, a někde i nyní vyřezávají, lze použít FaSy DDStop gel Jedná se o mast, která díky svému složení vysušuje mokvající místo na pokožce a zároveň podporuje její regeneraci.
Přípravek byl testován v souladu s Evropskou veterinářskou a hygienickou normou (EN 1266)

Složení: kyselina salicylová, pomocné látky

Použití:
Na postiženou tkáň naneste přiměřené množství FaSy DDStop gelu, přikryjte vložkou FaSy Pads a fixujte obinadlem FaSy Bandage. Alternativně lze použít i jinou fixaci a vhodné krytí rány. Doporučujeme pro zvýšení účinnosti přestříkat hotový obvaz FaSy DDStop spray. Podle rozsahu lézí je potřeba pakovat převaz po 3 dnech a to celkem 2 – 3x. Pokud je postup dodržen, dojde k odloučení nekrotické tkáně a vytvoření nové pokožky na místě léze.

Skladování a expirace:
Expirace dle šarže na etiketě výrobku.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

druh

urceni

, , ,

objem

,

zeme-puvodu

znacka