FaSy Hoofbath Plus

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategie:
Značka: FaSy
Určení:
Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Nebezpečný pro životní prostředí

Toxický pro vodní organismy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

Herbicidy, terpentýn, benzin, fermež.

FaSy Hoofbath Plus

– 25 kg/8 x 25 kg/1000 kg (IBC kontajner – na objednávku)
– přípravek určený ke koupelím pro efektivnější zpevňování rohoviny paznehtů
– vhodná alternativa formaldehyd, modré skalice
– vodný roztok, žádné zdlouhavé rozpouštění

Popis

Přípravek pro zpevňování rohoviny paznehtů pomocí koupele. Vhodné pro průchozí vany. FaSy Hoofbath Plus má vhodnou hodnotu pH a obsahuje vysoce rozpustnou formu mědi. Forma dusičnanu měďnatého dovoluje zajistit při nízké koncentraci vysokou absorpci měďnatých iontů do sktruktury paznehtu. Pomocné látky (detergenty) pomáhají očistit pazneht a tím výrazně napomáhají absorpci mědi. Sulfidové můstky, které se tvoří působením například formaldehydu, se vlivem amoniaku rozpadají. Měď vytváří ireverzibilní vazby do sktruktury rohoviny, ty působení amoniaku neodbourává. FaSy Hoofbath Plus nezpůsobuje zabarvení, nadměrné vytvrzení ani praskliny paznehtů.

Složení

dusičnan měďnatý a pomocné látky (detergeny)

Použití

Koupele paznehtů: k preventivní péči a vytvrzení paznehtů by měla být koupel prováděna 2 x týdně. 4 l přípravku FaSy Hoofbath Plus nalijte do 100 l koupele (4% roztok). Vždy používejte čerstvě naředění roztok. Po použití vždy vyprázdněte lázeň.

Lokální použití přípravku: tři díly vody smíchejte s jedním dílem produktu. Roztokem naplňte rozprašovač a 2 x denně nastříkejte na postižené paznehty, než se dostaví účinek.

Způsob použití při nadměrné zátěži: produkt nejdříve používejte denně, a to po dobu 2 – 3 týdnů. Když se dostaví očekávaný účinek, lze snížit četnost aplikací (dávkování).

Skladování a expirace

Expirace dle šarže na etiketě výrobku.

Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Záloha na obal není účtována. Nevyžadujeme žádné dodatečné poplatky!

Odběr pouze osobně nebo po telefonické domluvě: +420 702 121 787

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

druh

urceni

, , , ,

objem

, ,

zeme-puvodu

znacka

Bezpečnostní list

Stáhnout