FaSy Hoofbath Plus

4 235 131 890  vč. DPH

Vyčistit
Katalogové číslo: - Kategie:
Značka: FaSy
Určení:
Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Nebezpečný pro životní prostředí

Toxický pro vodní organismy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

Herbicidy, terpentýn, benzin, fermež.

FaSy Hoofbath Plus

– 25 kg/8 x 25 kg/1000 kg (IBC kontejner – záloha na IBC 1500 Kč)
– přípravek určený ke koupelím pro efektivnější zpevňování rohoviny paznehtů
– vhodná alternativa formaldehyd, modré skalice
– vodný roztok, žádné zdlouhavé rozpouštění

Popis:
Přípravek pro zpevňování rohoviny paznehtů pomocí koupele. Vhodné pro průchozí vany. FaSy Hoofbath Plus má vhodnou hodnotu pH a obsahuje vysoce rozpustnou formu mědi. Forma dusičnanu měďnatého dovoluje zajistit při nízké koncentraci vysokou absorpci měďnatých iontů do sktruktury paznehtu. Pomocné látky (detergenty) pomáhají očistit pazneht a tím výrazně napomáhají absorpci mědi. Sulfidové můstky, které se tvoří působením například formaldehydu, se vlivem amoniaku rozpadají. Měď vytváří ireverzibilní vazby do sktruktury rohoviny, ty působení amoniaku neodbourává. FaSy Hoofbath Plus nezpůsobuje zabarvení, nadměrné vytvrzení ani praskliny paznehtů.

Složení: dusičnan měďnatý a pomocné látky (detergeny)

Použití:
Koupele paznehtů: k preventivní péči a vytvrzení paznehtů by měla být koupel prováděna 2 x týdně. 4 l přípravku FaSy Hoofbath Plus nalijte do 100 l koupele (4% roztok). Vždy používejte čerstvě naředění roztok. Po použití vždy vyprázdněte lázeň. Doporučený počet zvířat 200 – 250 ks na jednu lázeň.
Způsob použití při nadměrné zátěži: produkt nejdříve používejte denně, a to po dobu 2 – 3 týdnů. Po této době lze apliakci snížit na 2 – 3 koupele týdně.

Skladování a expirace:

Expirace dle šarže na etiketě výrobku.

Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

druh

urceni

, , , ,

objem

, ,

zeme-puvodu

znacka

Bezpečnostní list

Stáhnout