FaSy DD Stop Gel 12 x 500 ml

13 140 Kč bez DPH
15 899 Kč s DPH

KS
Kategorie:
Značka: FaSy
Určení:

FaSy DD Stop Gel

Neantibiotický přípravek na tlumení digitálních dermatid

  •  6 000 ml (12 x 500 ml)
  • neantibiotický gel pro ošetřování lézí M2 až M4
  • podporuje regeneraci tkáně a odloučení nekrotického ložiska léze
  • vysušuje mokvající rány v meziprstí a přináší rychlý efekt
  • v systému s FaSy Pads (nesterilní hydrofobní vložka) a FaSy Bandage účinně řeší i chronické fáze DD
  • lze aplikovat i na tylomy

Popis:

Mast na ošetření akutních lézí DD a tylomů paznehtů. Vysušuje mokvající místa na pokožce. Vysoce adhezivní, lze aplikovat i bez obvazu, ale účinnost je snížena. Nejlepších výsledků je dosaženo v kombinaci s FaSy Pads (nesterilní hydrofobní vložka) a FaSy Bandage.
V případě výskytu velkých lézích DD, které se dříve, a někde i nyní vyřezávají, lze použít FaSy DDStop gel Jedná se o mast, která díky svému složení vysušuje mokvající místo na pokožce a zároveň podporuje její regeneraci.
Přípravek byl testován v souladu s Evropskou veterinářskou a hygienickou normou (EN 1266)

Složení:

kyselina salicylová, pomocné látky

Použití:

Na postiženou tkáň naneste přiměřené množství FaSy DDStop gelu, přikryjte vložkou FaSy Pads a fixujte obinadlem FaSy Bandage. Alternativně lze použít i jinou fixaci a vhodné krytí rány. Doporučujeme pro zvýšení účinnosti přestříkat hotový obvaz FaSy DDStop spray. Podle rozsahu lézí je potřeba pakovat převaz po 3 dnech a to celkem 2 – 3x. Pokud je postup dodržen, dojde k odloučení nekrotické tkáně a vytvoření nové pokožky na místě léze.

Skladování a expirace:

Expirace dle šarže na etiketě výrobku.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

 

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

druh

urceni

, , ,

objem

zeme-puvodu

znacka

Bezpečnost

Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí.

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Prací prostředky, čistič toalet, nemrznoucí kapalina, čisticí prostředek na okna, silikon, vteřinové lepidlo, fermež.