Dojící souprava

Cena na vyžádání

Kategorie: , Štítek:
Nezávazně poptat

  ADF Milking

  Cena od 60 000,00 Kč (bez DPH)

   

   

  Ukázka revolučního systému řízeného podtlaku inVent (video)

  Představení systému inVent v praxi (brožura)

   

  Základními výhodami systému jsou:

  • Automatické „nadipování“ všech krav po dojení
  • Automatický „mezioplach“ po každém sejmutí stroje
  • Revoluční systém tzv. „chytré ventilace“ strukových násadců
  • Možnost instalace na jakýkoliv typ dojírny

   

   

  Při dodržení určitých zásad v managementu lze snadno docílit:

  • Zrychlení času dojení
  • Zlepšení zdravotního stavu zvířat
  • Snížení počtu somatických buněk
  • Snížení pracovních nákladů
  • Zvýšení průchodnosti dojírny

   

  Popis

  Dojicí souprava ADF Milking nabízí všechny části, jako jiné dojicí soupravy. Kromě toho je souprava vybavena rozvodem pro post-dip, mezioplach a vzduch. Přívod je přes ventil, který ústí do hlavice strukové návlečky.

  Hmotnost dojicí soupravy je 2 kg. V případě zájmu chovatele lze pomocí přídavných závaží navýšit hmotnost až o 300 g tedy na 2,3 kg.

  Jednotka dávkující post-dip a mezioplach je poháněna pneumaticky.

   

  Výhody

  Díky velice šetrnému procesu dojení přináší tento systém:

  • klidnější krávy během dojení a méně skopnutí
  • rychlejší spouštění mléka a rychlejší vydojení
  • celkově lepší vydojení a s tím spojenou vyšší užitkovost
  • šetrný systém vůči strukům krav

   

  Automatický Post-dip

  Automatický post-dip umožní po signálu o ukončení dojení nadopovat všechny struky. Dipování probíhá od báze struku směrem k jeho hrotu. Struky jsou proto nadipovány celé, ne pouze špička struku. Kompletní nadipování struků je důležité kvůli snížení infekčního tlaku a pečujících látek v dipu kvůli kondici struků.

   

  Automatický mezi-oplach

  Mezioplach je důležitým článkem v procesu dojení z důvodů možné kontaminace patogeny způsobující mastitidní onemocnění mezi jednotlivými kravami. Mezioplach probíhá v 6x se opakujích cyklech, aby byl umožněn dokonalý proplach a dokonalé vydezinfikování strukových návleček. Pro mezioplach je požitá nízká koncentrace kyseliny peroctové. Díky nízké koncentraci nezůstávají její zbytky při dalším nasazení a nedochází tak iritaci pokožky struku (certifikát DLG).

   

  Systém inVent

  Na úplném počátku dojení, když ještě není průtok mléka dostatečně vysoký dochází k optimalizaci podtlaku díky ventilu, který do horní komory strukového násadce pouští vyšší množství filtrovaného vzduchu (není potřeba tak vysoký podtlak). V průběhu dojení a zvyšování průtoku mléka dochází k postupnému snižování množství vzduchu. Ke konci dojení, když dochází k poklesu průtoku mléka za jednotku času znovu začíná stejný proces jako na počátku dojení, pouze dochází k opačnému postup od nízké intenzity ventilace filtrovaným vzduchem k vyššímu množství.

   

  Instalace

  Instalace je nezávislá na původní dojírně. V průběhu instalace se snažíme nikterak významně nenarušit chod farmy. Instalace je prováděna našimi proškolenými techniky, kteří se starají i o následný servis.

   

  (Všechny fotografie jsou pouze ilustrační z našich nebo zahraničních instalací. Instalace se může v rámci podmínek jednotlivých farem lišit.)

  druh

  Bezpečnost