FaSy DD Stop Spray (Hoofsolution New) 12 x 25 kg

96 300 Kč bez DPH
116 523 Kč s DPH

  • 321,00 Kč/kg

Přípravek na končetiny aplikovaný postřikem.

KS
Kategorie: , ,
Značka: FaSy
Určení:

FaSy DD Stop Spray (Fasy Hoofsolution New)

NEANTIBIOTICKÝ PŘIPRAVEK NA TLUMENÍ DIGITÁLNÍCH DERMATID

 

Aplikace přípravku FaSy DD Stop Spray (video)

 

  • 300 kg (12 x 25kg kanystr na vratné paletě)
  • vysoce účinný přípravek na ošetření infekčních onemocnění paznehtů
  • neobsahuje měď ani jiné těžké kovy
  • snadná likvidace ve splachové vodě – nepoškozuje BPS
  •  aplikace lokálně postřikem – ručně nebo v automatických systémech
  • nečpí a nedráždí při správné aplikaci

Popis:

Vysoce účinný přípravek určený k ošetření a prevenci zvířat postižených nemocemi paznehtů – skot, koně, ovce, kozy, prasata. Účinná a zdravotně nezávadná alternativa formaldehydu. Vysoká účinnost i při velmi nízkých teplotách. Likvidace v hnojišti, nepoškozuje bioplynovou stanici.
DD STOP SPRAY vytváří dlouho přetrvávající ochranný film v mezi-paznehtním prostoru. Díky snadné aplikaci, pomocí postřikovače, lze působit přímo na postižené místo, ničit původce na povrchu, odstraňovat zrohovatělou pokožku a podporovat obnovu zdravé tkáně. Nově se tvořící zdravá tkáň je schopna se sama patogenům ubránit. Biologicky odbouratelný, vhodné pro ekologické chovy. Lze likvidovat bioplynové stanici. Zdravotně nezávadný. Minimální zápach.

Testovaní kmeny baktérií na účinnost přípravku:
Enterococcus Hirae, Proteus vulgarit, Pseudomonas aeuruginosa, Staphylococcus aureus, Fusobacterium necrophorum, Treponema

Přípravek byl testován v souladu s Evropskou veterinářskou a hygienickou normou (EN 1266)

Složení:

glycerin 25 % až 50 % – ochranná složka, glutaraldehyd 5 % -dezinfekce, etoxilované alkoholy 5 % – dezinfekce, kvarterní amoniová sloučenina 1 % – dezinfekce, tenzidy – čistící složka

Použití:

Koncentrovaný roztok aplikujte na mezipaznehtí, přednostně zadních končetin, pomocí postřikovače nebo automatického sytému 2 x týdně. Aplikaci provádějte v době, kdy neprovádíte koupele na zpevnění paznehtů (např. FaSy Hoofbath Forte). Doporučujeme používat i při ošetření paznehtů v kleci, jako dezinfekci po strouhání a ošetření zraněného paznehtu, případně operačních pahýlů. Při bandážích lze aplikovat i přes obvaz. Alternativně lze aplikovat jako lázeň – průchozí vany 2% roztok – zde je nižší účinnost Při akutních stavech vždy preferujeme postřik koncentrátem.

Skladování a expirace:

Expirace dle šarže na etiketě výrobku.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

 

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

druh

,

urceni

, , , ,

objem

zeme-puvodu

znacka

Bezpečnostní list

Stáhnout

Bezpečnost

Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Nebezpečnost pro zdraví / nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí.

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Prací prostředky, čistič toalet, nemrznoucí kapalina, čisticí prostředek na okna, silikon, vteřinové lepidlo, fermež.