Cif Professional Lila Flower

876 Kč bez DPH
1 060 Kč s DPH

KS
Kategie:
Značka: Diversey
Určení:
Akutní toxicita

Při požití, vdechnutí nebo styku s kůží může způsobit poškození zdraví nebo smrt.

Manipulujte opatrně. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné prostředky. Zamezte styku s kůží a očima. Skladujte uzamčené

Insekticidy, nikotinové náplně do elektronických cigaret.

Korozivní

Může způsobit korozi kovů, těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte v původní obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Čističe odpadů, kyseliny, zásady, čpavek, čistič grilu.

Cif Professional Lila Flower

Krémový čisticí prostředek s příjemnou vůní
12 l (6 x 2 l)

Popis
Univerzální čisticí krém s příjemnou vůní, který zaručuje vynikající výsledky čištění odolných skvrn bez poškození choulostivých povrchů jako je smalt a lak.

Skladem u dodavatele – dodací doba do 21 dnů od potvrzení objednávky.

(všechny fotografie jsou pouze ilustrační)

kod-produktu

druh

zeme-puvodu

znacka

objem

urceni

, , , ,

jméno

Stáhnout

popisek

Bezpečnostní shrnutí

Stáhnout